Street Labs

Helping Haitian Professionals Enhance and Increase
their Creativity and Productivity through a Creators
In Residence Program Providing them Access to a
Supportive Network, Machinery, and Tools.

About The Program

A playground for creative ideas to blossom ūüí°

Street Labs aims to help creative professionals between 20-30 to enhance their creative skills and increase their productivity through a Creators In Residence Program and access to mini-labs with machinery and tools. We consider ourselves as the IKEA for Creative professionals in Haiti. A playground for disadvantaged creators to come up with breakthrough ideas.

The value proposition of StreetLabsA wide variety of tools/equipment to help underserved entrepreneurs give life to their creative vision.Training to help creative pros to develop their skills and innovation muscles.

Marketing and sales channel for our StreetLabers to sell their products locally and internationally.

The Ikea for local creators

Our strategy is to turn the pyramid of innovation upside down
by empowering people at the bottom of the pyramid to innovate by providing
them with the tools, resources, and training required to bring quality products to market.

Media Lab

A well-equipped media with some of the latest podcasting technology and video production. Our media lab creators birth out content to help high school students pass university exams, share unknown facts of Haitian history, help women who suffer sexual abuse, teach digital marketing and revive the craft of storytelling in our everyday life.

Maker Space

A maker space with a laser printer, heat press, sewing & embroidery machines, bag sealers, and other craft tools allowing our creators to recycle water bags into cover bags, stylish purses, and recycled earrings.

Kitchen

A clean kitchen space is set up with stoves, kitchen appliances for creators to cook and bring new food products to life.

Wood Working

To decentralize operations, our woodworking lab is set up in Kenscoff, a city without even a professional school. The lab is also well equipped with all the necessary electric tools to create faster, more beautiful products.


Our Partners

Stay In Touch

Our strategy is to turn the pyramid of innovation upside down by empowering people at the bottom of the pyramid to innovate by providing them with tools, resources, and training required to bring quality products to market.

© Pierre Stanley Baptiste. All rights reserved.

# FAQ | Kesyon w Ka Genyen- Kisa StreetLabs ye?StreetLabs se yon pwogram 3 mwa ki gen pou objektif amelyore kreyativite ak ogmante pwodiktivite jèn ki nan Pòtoprens ak Kenskòf.- Kiyès ki ka aplike?Depi gen ant 20-30 lane epi w ap evolye nan yon domèn kreyatif tankou atizana, fachon, travay bwa, DIY ak oswa vle devlope mak pwodui lokal ou a, ou ka aplike.- Si m pa Pòtòprens eske m ka aplike?Wi w ka aplike, men n ap priyorize moun ki nan pòtòprens paske y ap ka vin fè pratik nan labs nou yo. Paske nou kwè kreyativite se nan pratik sa devlope.- Ki avantaj mwen ap jwenn lè m. vin yon KARS?Lè w vin yon Kreyatè An Rezidans Street Labs (KARS) ou ap gen aksè ak materyèl, akonpayman ak fòmasyon ki ap ede w vin pi kreyatif, pwodui pwojè inik, vann ak fè bon jan pwomosyon pou pwodui sa yo.- Eske w ka aplike pou pwogram lan gratis?Tout moun ki seleksyone ap gen pou peye yon frè ki 6000 goud (an 2 fwa)pou tout 3 mwa pwogram lan. Frè sa ap itil pou kenbe pwogram lan anvi, repare materyèl, ranplase materyèl ou itilzie yo epi peye moun k ap ede  pwogram lan byen deroule.- Eske StreetLabs se yon kou?Street Labs pa yon lekòl, li pa yon kou menm si li bay seri gwo fòmasyon sou divès sijè kreyatif ak tout moun ki seleksyone. Kivedi nou ap chache moun ki gen kreyativite k ap dòmi nan li e ki vle mete l deyò pou yo ka fè plis kòb ak devlope potansyèl yo.- Kijan de materyèl Street Labs genyen?
- Materyèl pou kuizin
- Materyèl pou fè vlòg, podkas ak fè foto pwodui
- Materyèl pou koud ak bwode
- Materyèl pou prezante, anbale pwodui ak fèmen sachè.
- Materyèl pou fè bijou, enprime sou sanda l bwa
- Materyèl pou enprime sou mayo, tas, valiz ets..
- Kijan de klas Street Labs ap bay?
Tout envite nou se moun ki nan domèn kreyatif la ke se Ayisyen oswa etranje. Alòs nou gen klas sou- Slow Fashion
- Design Thinking
- Kreyasyon Sit
- Branding
- Foto ak video pwodui
- Pwodikvite
- Vlog ak Podkas
- Kreyativite
- Rezo sosyal
- Anbalaj ets...
- Lespri kreyatè
- Eske gen pratik?
Wi StreetLabs se 50-50. Depi w fin aprann yon sijè ou ap gen pou w aplike l reyèl nan lide oswa pwojè w pou chak semèn.  Se pa yon pwogram fòmasyon, se yon pwogram kreyasyon.- Kijan e kilè seyans yo ap dewoule?30-40% sesyon yo ap fèt sou Zoom, y ap disponib sou Youtube pou gade oswa sou Anchor pou tande. Ap gen omwen 2 jou ki gen klas epi 1-2 jou pou w pratike nan espas travay nou yo. Sesyon yo ap fèt yon lè fiks, men tan travay yo se ou ki ap chwazi l e ap gen jou dimanch ouvè pou moun ki pa gentan.